Jarosław KALINOWSKI Jarosław KALINOWSKI
Jarosław KALINOWSKI

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Polen - Polskie Stronnictwo Ludowe (Polen)

Född : , Wyszków

Hem Jarosław KALINOWSKI

Ledamot

AGRI
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
D-RS
Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien

Suppleant

PECH
Fiskeriutskottet
DSEE
Delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina och Kosovo

Senaste aktiviteter

Strategin från jord till bord – jordbrukarnas och landsbygdens viktiga roll (debatt) PL

13-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-13(4-069-0000)
Inlägg i plenum

Den gemensamma jordbrukspolitiken: Finansiell disciplin från och med budgetåret 2021 och när det gäller flexibilitet mellan pelarna för kalenderåret 2020 (A9-0042/2019 - Norbert Lins) PL

18-12-2019
Skriftliga förklaringar

Propozycja środków przejściowych w odniesieniu do roku 2020 oraz 2021 jest konieczna z uwagi na fakt, iż nowa wspólna polityka rolna nie będzie mogła wejść w życie z początkiem roku 2021. Dlatego sprawozdanie to zostało przyjęte przez Komisję Rolnictwa w drodze uproszczonej procedury, bez głosowania i bez składania poprawek. Co więcej, mając na uwadze konieczność pilnego wdrożenia środków przejściowych, Rada UE zobowiązała się przyjąć propozycję w podobnym trybie.
Głosowany dziś dokument jest jednym z dwóch rozporządzeń wprowadzających środki przejściowe na najbliższe lata, modyfikującym istniejące rozporządzenia o WPR tak, by wdrożenie dyscypliny finansowej było możliwe, jeżeli zajdzie taka potrzeba, od roku 2021, a także umożliwiającym państwom członkowskim, które korzystają z elastyczności między filarami, poinformowanie Komisji Europejskiej o wysokości przesunięć i wykorzystanie transferu.
Rolnicy, którzy są odbiorcami i końcowymi beneficjentami środków wsparcia faktycznie realizującymi wspólnotową politykę rolną, nie powinni ponosić strat wynikających z opóźnień legislacyjnych dotyczących przyszłych wieloletnich ram finansowych.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg