Peter van DALEN Peter van DALEN
Peter van DALEN

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Nederländerna - ChristenUnie (Nederländerna)

Född : , Zwijndrecht

Frågor för skriftligt besvarande (inklusive svar) Peter van DALEN

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg