Enikő GYŐRI : Hem 

Ledamot 

Utskottet för internationell handel 
Utskottet för ekonomi och valutafrågor 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Suppleant 

Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Senaste aktiviteter 

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) HU  
 
Skriftliga förklaringar 
Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.Avtal om investeringsskydd mellan EU och Vietnam (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) HU  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt