Gerben-Jan
GERBRANDY

Förslag till resolutioner - 8:e valperioden Gerben-Jan GERBRANDY

Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om genomförandet av Parisavtalet och FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 (COP 22)

28-09-2016 B8-1043/2016