Gerben-Jan
GERBRANDY

Inlägg i plenum - 8:e valperioden Gerben-Jan GERBRANDY

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen (debatt) EN

25-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-25(1-228-0000)

Den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen (debatt) EN

25-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-25(1-237-0000)

Klimatförändringar (debatt) EN

13-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-13(3-021-0000)

Diskussionsunderlag om ett hållbart EU 2030 (debatt) NL

13-02-2019 P8_CRE-REV(2019)02-13(3-015-0000)

Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon (debatt) EN

14-11-2018 P8_CRE-REV(2018)11-14(3-072-0000)