Gerben-Jan
GERBRANDY

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) - 8:e valperioden Gerben-Jan GERBRANDY

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om minskade föroreningar av mikroplast

01-02-2016 P8_DCL(2016)0006 Bortfaller
Catherine BEARDER Roberta METSOLA Ricardo SERRÃO SANTOS Margrete AUKEN Brian HAYES Gerben-Jan GERBRANDY Marco AFFRONTE Linnéa ENGSTRÖM Françoise GROSSETÊTE José Inácio FARIA Kathleen VAN BREMPT
Ingiven : 01-02-2016
Frist : 01-05-2016
Antal undertecknare : 340 - 02-05-2016

Skriftlig förklaring om matsvinn

12-01-2015 P8_DCL(2015)0001 Bortfaller
Giovanni LA VIA Richard ASHWORTH Pilar AYUSO Simona BONAFÈ Michel DANTIN Paolo DE CASTRO Albert DESS Gerben-Jan GERBRANDY Martin HÄUSLING Kateřina KONEČNÁ Mairead McGUINNESS James NICHOLSON Czesław Adam SIEKIERSKI
Ingiven : 12-01-2015
Frist : 12-04-2015
Antal undertecknare : 179 - 17-04-2015