Gerben-Jan
GERBRANDY

Skriftliga frågor - 8:e valperioden Gerben-Jan GERBRANDY

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Environmental zones EN

23-07-2018 E-004124/2018 Kommissionen

Carpet toxicity EN

30-05-2018 E-002942/2018 Kommissionen