Veuillez remplir ce champ
Antonello ANTINORO Antonello ANTINORO
Antonello ANTINORO
Italien

Född : , Palermo

7:e valperioden Antonello ANTINORO

Politiska grupper

  • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot
  • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot av presidiet

Nationella partier

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Italien)

Ledamot

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Fiskeriutskottet
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Mercosur-länderna
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Fiskeriutskottet

Suppleant

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budgetutskottet
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för regional utveckling

all-activities

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE om en integrerad havspolitik – utvärdering av gjorda framsteg och nya utmaningar

19-07-2010 PECH_AD(2010)442865 PE 442.865v02-00 PECH
Antonello ANTINORO

Förslag till resolutioner

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.