Europaparlamentets ledamöter

 

Europaparlamentet har 751 ledamöter som utsetts av väljarna i EU:s 28 medlemsstater. Sedan 1979 väljs ledamöterna genom allmänna direkta val för en fem årsperiod.

Hitta ledamöter efter land 
image/svg+xml

Sök en parlamentsledamot 

704 ledamöter 
 
 
 

Om ledamöter 

Varje land bestämmer självt hur valet ska gå till, men måste garantera jämställdhet mellan kvinnor och män och valhemlighet. Ett proportionellt valsystem används för EU-valen. Rösträttsåldern är 18 år, med undantag av Österrike där den är 16. Platserna fördelas utifrån varje lands folkmängd. Drygt en tredjedel av ledamöterna är kvinnor. Ledamöterna delas in efter politisk tillhörighet, inte nationalitet. Ledamöterna delar sin tid mellan sina valkretsar, Strasbourg (där de befinner sig under 12 sammanträdesperioder varje år) och Bryssel. I Bryssel har de extra sammanträdesperioder samt möten i sina utskott och politiska grupper. Villkoren för ledamöternas verksamhet regleras i ledamotsstadgan från 2009.