Въпроси на ЕС 

Продукти в тази категория 

Видеоматериал: Европейският парламент близо до Вас        

Въпроси на ЕС 
 

Европейският парламент не се помещава само в Страсбург, Брюксел и Люксембург. Той е много по-близо до Вас с 35 бюра за връзка из Европа, включително в България.