Всички приоритети 

Последни приоритети 

banner        
Приоритет 

Приоритет 
Миграцията: общо предизвикателство 
Работата на Парламента относно даването на убежище, външните граници, миграцията 

Притокът на мигранти постави предизвикателство за ЕС. Научете за работата на Парламента във връзка с миграцията, граничния контрол и предоставянето на убежище.

Вижте също: