Език на страницата: BG - български  

Всички приоритети 

Последни приоритети 

Tax priority banner_        
Приоритет 

Приоритет 
По-справедливо и прозрачно данъчно облагане 
Работата на Парламента за промяна на системата на данъчно облагане в ЕС 

Парламентът призовава ЕС да поеме водачеството в борбата срещу избягването на данъци, укриването на имущество и прането на пари по света.

Вижте също: