Език на страницата: BG - български  

Всички приоритети 

Последни приоритети 

banner for top story on women's rights        
Приоритет 

Приоритет 
Международен ден на жената 2020 г. 
Към равенство на половете: 25-та годишнина от Пекинската декларация 

По повод на Деня на жената на 8 март Европейският парламент отправя поглед към постигнатия напредък към равенството на половете през последните 25 години.

Вижте също: