Общество 

Продукти в тази категория 

Инфографика: искания за получаване на убежище и бежанци по страни        

Статистическите данни показват, че миграционната вълна от 2015 и 2016 г. намалява. Запознайте се с числата от нашата инфографика.


Информационно табло на летище обявява за анулирани полети        

Кризата с коронавируса променя много планове за пътувания. Научете какви са правата Ви, ако полетът Ви е анулиран, не Ви е позволено или не искате да пътувате.

Пандемията от COVID-19 постави акцент върху един отдавнашен проблем: недостига на някои лекарства в ЕС. Европейският парламент предлага поредица от мерки за изкореняване на този все по-нарастващ, но до голяма степен премълчаван проблем.        

Кризата с коронавируса открои растящ проблем в ЕС: липсите на лекарства излагат пациенти на риск. Парламентът предлага насърчаване на производството в Европа.