Свържете се с нас 

Информация за връзка с пресслужбите на ЕП, председателя и политическите групи. Ето също координатите за връзка с аудио-визуалната поддръжка и аудио-визуалната техническа база.

Пресслужба на Парламента 

Пресслужбата на Европейския парламент предоставя на журналистите точна и обективна информация за парламентарните дейности и предлага практическа и техническа помощ. Нашите служители за връзки с пресата са на разположение за предоставянето на информация на медийните специалисти по конкретни досиета от законодателната програма на Парламента и за да ги информират за наличното аудио-визуално съдържание.

Пресслужба на председателя 

Екипът за комуникация на председателя на Европейския парламент се занимава с всички въпроси относно пресата и медиите, които са пряко свързани с председателя.

Пресслужба на политическите групи 

Всяка от политическите групи на Европейския парламент има пресслужба, която предоставя информация за нейните дейности и се занимава с медийни запитвания.

Аудио-визуално съдействие и аудио-визуални услуги 

Европейският парламент оказва подкрепа на медийни специалисти, отразяващи парламентарните дейности, като предоставя съдържание, техническа база за видео, радио, мултимедийна и фотографска продукция. Нашата оферта, която е налична в Мултимедийния център, се състои от съвкупност от събития на живо, кратки новини от дейностите на ЕП, илюстративни снимки и отразяване на важни събития.

 

Служба на говорителя на Европейския парламент