Οικονομία 

Προϊόντα για την κατηγορία αυτή 

Μόνικα Χόλμειερ.        

Αύξηση της χρηματοδότησης για κλιματικές δράσεις και των επενδύσεων στις βιώσιμες τεχνολογίες, πρέπει να συμπεριλαμβάνει ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ, λέει η εισηγήτρια του ΕΚ.

Οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στο ζήτημα της φορολογίας των πολυεθνικών. ©Sasirin Pamai, European Union – EP        

Σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε στις 24 Οκτωβρίου, οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη να εργαστούν για τη θέσπιση κανόνων ώστε οι πολυεθνικές να δηλώνουν πόσους φόρους πληρώνουν σε κάθε χώρα.

Οι  ευρωβουλευτές ζητούν την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων        

Η παγκοσμιοποίηση και το διεθνές εμπόριο μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μάθετε παρακάτω πώς η εμπορική πολιτική της ΕΕ εξασφαλίζει την προστασία τους.

Τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης για την Ευρώπη ©AP Images/European Union-EP        

Περισσότερες θέσεις εργασίας, αυξημένες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις...Διαβάστε το παρακάτω άρθρο και ανακαλύψτε τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Shopping and online shopping illustration image @AP images/European Union-EP        

Ενόψει της αυξανόμενης ζήτησης για διασυνοριακές αγορές στην ΕΕ, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν νέους κανόνες για την προστασία των καταναλωτών οπουδήποτε αγοράζουν προϊόντα στην ΕΕ.

Thinking Cyborg        

Νέο πρόγραμμα ύψους 9,2 δισ. ευρώ ενέκρινε το ΕΚ, με στόχο την ανάπτυξη της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας και των ψηφιακών δεξιοτήτων της ΕΕ.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: