Τρέχουσα γλώσσα: EL - ελληνικά  

Όλες οι προτεραιότητες 

Τελευταίες προτεραιότητες 

Banner: Hearings of commissioners-designate        
Προτεραιότητα 

Προτεραιότητα 
Υποψήφιοι Επίτροποι 
Δημόσιες ακροάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Πριν οι ορισθέντες Επίτροποι μπορέσουν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους, πρέπει να περάσουν από ενδελεχή διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου προκειμένου να κριθεί η καταλληλότητά τους.

Δείτε επίσης: