Τρέχουσα γλώσσα: EL - ελληνικά  

Όλες οι προτεραιότητες 

Τελευταίες προτεραιότητες 

Top Story banner        
Προτεραιότητα 

Προτεραιότητα 
Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ 
Βασίζομαι στην Ευρώπη 

Ένας φιλόδοξος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ είναι κρίσιμος για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την οικοδόμηση μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής Ευρώπης μετά την πανδημία.

Top Story banner SOTEU        
Προτεραιότητα 

Προτεραιότητα 
Συζήτηση για την κατάσταση της ΕΕ 
Εξετάζοντας τις προτεραιότητες της ΕΕ 

Η συζήτηση για την κατάσταση της ΕΕ, στις 16 Σεπτεμβρίου, αποτελεί κορυφαία στιγμή στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Επιτροπής να λογοδοτεί στους δημοκρατικά εκλεγμένους αντιπροσώπους της ΕΕ.

Δείτε επίσης: