Κοινωνία 

Προϊόντα για την κατηγορία αυτή 

Το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία        

Το ΕΚ θέλει η Πράσινη Συμφωνία να βρίσκεται στον πυρήνα του πακέτου ανάκαμψης της ΕΕ από τις συνέπειες του COVID-19. Ανακαλύψτε τον χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη κοινωνία.

Εφαρμογές ανίχνευσης Covid-19        

Οι εφαρμογές κινητών τηλεφώνων θα μπορούσαν να παίξουν τον ρόλο τους στην καταπολέμηση του Covid-19, αλλά εγείρουν ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τι κάνει η ΕΕ για να βοηθήσει;

Η ευρωβουλευτής Μαρία Αρένα (S&D, Βέλγιο), επικεφαλής της υποεπιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων.        

Τα μέτρα κατά του COVID-19 είναι αναγκαία, αλλά οι επιπτώσεις τους στο απόρρητο της ιδιωτικής ζωής πρέπει να είναι προσωρινά, τονίζει η επικεφαλής της υποεπιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το Κοινοβούλιο θέλει να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματά  των διασυνοριακών εργαζομένων προστατεύονται και μετά την πανδημία.        

Χρειάζεται περισσότερη δράση για την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας των διασυνοριακών και εποχικών εργαζομένων, τονίζει το Κοινοβούλιο.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την παροχή οικονομικής βοήθειας στις πληγείσες αλιευτικές κοινότητες και τους υδατοκαλλιεργητές ©Curto/Adobe Stock        

Η ΕΕ ενέκρινε μέτρα έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσει τους αγρότες και τους αλιείς που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού, ώστε να μπορούν να εξασφαλίσουν τον εφοδιασμό τροφίμων.

800.000 άτομα που ζουν με αναπηρία στερούνται του δικαιώματος ψήφου στην ΕΕ ©Industrieblick/Adob        

Καθώς η στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία πλησιάζει στο τέλος της, το ΕΚ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει μια φιλόδοξη στρατηγική μετά το 2020. Ανακαλύψτε τις προτεραιότητές του.

infographic illustration        

Η ΕΕ λαμβάνει πολλά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορoνοϊού και των επιπτώσεών της. Δείτε το χρονοδιάγραμμα για να έχετε σαφή εικόνα ανά θέμα.

Φωτογραφία του Owen Beard - Unsplash        

Η ΕΕ συμβάλλει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης και νομοθετικών ρυθμίσεων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως είναι τα τρόφιμα, ο καθαρός αέρας και οι ασθένειες.