Briefing (ülevaade) 

 

EP täiskogu uudiskiri — Brüssel, 8.–10. juuli