Ühiskond 

Selle kategooria tooted 

Veneetsia veetase on viimastel päevadel olnud kriitilisel tasemel ©123RF/European Union–EP        

EL peab 2020. aastal uuendama enda pikaajalist kliimaeesmärki. Parlament soovib ambitsioonikamaid eesmärke, aga kas liikmesriigid nõustuvad kliimaneutraalsuse saavutamisega aastaks 2050?