Ceannlínte 

Featured 

EP this week        

An tseachtain seo sa Pharlaimint 

Gnóthaí AE 
 

Agus coistí na Parlaiminte i mbun cruinnithe an tseachtain seo, cuirfear rúin chun vóta maidir le comhaontú saorthrádála le Vítneam agus tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas.

Roinn an leathanach seo ar Twitter

🛒 Tá sé níos sábháilte agus níos éasca ná riamh earraí agus seirbhísí a cheannach ar líne ó thír AE ar bith! Amharc… https://t.co/RxTMmPIRr1

Féach freisin: 

Future of Europe -Top Story and Banner ©AP Images/European Union-EP        
Tosaíocht 

Tosaíocht 
Todhchaí an Aontais Eorpaigh 

Gnóthaí AE 
 

Aontas cosanta, fás eacnamaíoch, an domhandú: d'fhonn Eoraip níos fearr a chruthú, tá Parlaimint na hEorpa ag cur béime ar mholtaí reachtacha a dhéanfaidh difear do chách.

NEW Photo: SEO Future of Europe        

Cén cruth a bheidh ar an Aontas Eorpach amach anseo? Ta feisirí na Parlaiminte tar éis moltaí a chur le chéile maidir le conas dul i ngleic le roinnt de na dúshláin atá os comhair na hEorpa.

Beautiful woodland bluebell forest in spring.        

Sochaí 
 

Mar gheall ar ghníomhaíochtaí daonna amhail talamhúsáid agus truailliú, tá meath nach bhfacthas a leithéid riamh cheana ag teacht ar speicis ainmhíocha agus plandaí.

The King of Jordan, His Majesty Abdullah II ibn Al-Hussein, addresses members of the European Parliament during a formal sitting in Strasbourg on Wednesday 15 of January 2020        

In óráid in Strasbourg an 15 Eanáir, labhair an Rí Abdullah II faoin tábhacht a bhaineann le cobhsaíocht sa Mheánoirthear agus faoi na hiarmhairtí uafásacha a bheadh ag coimhlint sa réigiún.

Thumbnails EPLOS video        

Gnóthaí AE 
 

Is iad Strasbourg, an Bhruiséil agus Lucsamburg “áiteanna oibre” na Parlaiminte ach tá láithreacht againn i ngach ceann de phríomhchathracha an Aontais - Baile Átha Cliath san áireamh!

Coming up in 2020        

Gnóthaí AE 
 

Sa bhliain atá amach romhainn, beidh ar Pharlaimint na hEorpa agus ar an gCoimisiún Eorpach na gealltanais a tugadh do mhuintir na hEorpa i gcomhthéacs thoghcháin 2019 a chomhlíonadh.

Fógra ríomhphoist 

Cláraigh chun an t-eolas is déanaí a fháil ar na topaicí is ansa leat