Ceisteanna Coitianta a chuirtear ar Roinn Urlabhraí na Parlaiminte 

 

Conas a oibríonn FPEnna? Cén tuarastal a fhaigheann siad? Cad iad na speansais a íoctar leo? Tá freagraí ar na ceisteanna sin agus ar cheisteanna coitianta eile maidir le hobair na Parlaiminte agus costais reatha na Parlaiminte leagtha amach i roinn na gCeisteanna Coitianta.


Sna ranna anseo thíos tá raon leathan faisnéise ar fáil faoi ghnáthobair laethúil na Parlaiminte agus faoi na toghcháin, faoi obair na FPEnna, faoin mbunú grúpaí polaitiúla agus faoi go leor eile. Déantar an rogha ceisteanna agus freagraí a uasdátú go rialta chun topaicí a chur san áireamh ann a bhfuil spéis reatha agus leanúnach ag na meáin iontu. Tá naisc i ngach roinn chuig faisnéis bhreise ar shuíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa.


Má tá fiosruithe breise agat, téigh i dteagmháil le hAonad Urlabhraí PE. I gcás ceisteanna ó na meáin faoi obair Choistí Pharlaimint na hEorpa, téigh i dteagmháil leis an tseirbhís Phreasa.


Sonraí teagmhála Aonad an Urlabhraí agus na seirbhíse Preasa