Ceannlínte 

Featured 

EP this week        

An tseachtain seo sa Pharlaimint 

Gnóthaí AE 
 

Agus coistí na Parlaiminte i mbun cruinnithe an tseachtain seo, pléifear ceisteanna amhail buiséad fadtéarmach an Aontais Eorpaigh agus na hiarmhairtí a bhaineann le hintleacht shaorga.

Roinn an leathanach seo ar Twitter

“Tá na feisirí Eorpacha ar fad ar aon ghuth: a mhéid a bhaineann leis an mbuiséad fadtéarmach, tá neart oibre fós l… https://t.co/fhhFcWbnS5

Féach freisin: 

Top Story: International Trade ©AP Images/European Union-EP        
Tosaíocht 

Tosaíocht 
Leas a bhaint as an domhandú 

Geilleagar 
 

Baineann deiseanna agus dúshláin araon leis an domhandú. Tuilleadh ar an leathanach seo faoi obair na Parlaiminte chun na dúshláin sin a mhaolú.

Fighting illegal pet trade        

Tá plean gnímh uile-Eorpach, pionóis ní ba dhéine agus clárú éigeantach á lorg ag feisirí Eorpacha d’fhonn an gháinneáil ar pheataí a chomhrac.

Future of Europe -Top Story and Banner ©AP Images/European Union-EP        
Tosaíocht 

Tosaíocht 
Todhchaí an Aontais Eorpaigh 

Gnóthaí AE 
 

Aontas cosanta, fás eacnamaíoch, an domhandú: d'fhonn Eoraip níos fearr a chruthú, tá Parlaimint na hEorpa ag cur béime ar mholtaí reachtacha a dhéanfaidh difear do chách.

How do MEPs represent us?        

An raibh a fhios agat go dtoghtar feisirí Eorpacha go díreach? Gach cúig bliana féadfaidh Eorpaigh vótáil sna toghcháin Eorpacha cibé áit a gcónaíonn siad san Aontas Eorpach.

What is the EU?        

Sochaí 
 

Aontas polaitiúil agus eacnamaíoch is ea an tAontas Eorpach ina bhfuil 28 mballstát. Tá airgeadra, margadh aonair agus stair choiteann ag a shaoránaigh uile.

What is the European Parliament?        

Sochaí 
 

Is í an Pharlaimint institiúid dhírthofa an Aontais Eorpaigh. Déanann a 705 chomhalta ionadaíocht do thart ar 450 milliún duine. Caith súil ar an bhfíseán chun tuilleadh a fhoghlaim.

Fógra ríomhphoist 

Cláraigh chun an t-eolas is déanaí a fháil ar na topaicí is ansa leat