Sochaí 

Táirgí don chatagóir seo 

Fighting illegal pet trade        

Sochaí 
 

Tá plean gnímh uile-Eorpach, pionóis ní ba dhéine agus clárú éigeantach á lorg ag feisirí Eorpacha d’fhonn an gháinneáil ar pheataí a chomhrac.

Beautiful woodland bluebell forest in spring.        

Sochaí 
 

Mar gheall ar ghníomhaíochtaí daonna amhail talamhúsáid agus truailliú, tá meath nach bhfacthas a leithéid riamh cheana ag teacht ar speicis ainmhíocha agus plandaí.