Odgovor EU-a na koronavirus 
Djelovanje vezano uz COVID-19 

Društvo  Ažurirano: 
 
Stvoreno:   

Saznajte najnovije informacije o koordiniranom odgovoru EU-a na širenje koronavirusa i djelovanju Europskog parlamenta.

Podijeli ovu stranicu: 

članci 

Videosnimke 

članci 

Videosnimke 

članci 

Videosnimke 

članci 

Kako djeluje europska demokracija u vrijeme pandemije        

Pandemija COVID-19 prisilila je Parlament na ograničavanje fizičkih sastanaka i rad na daljinu, a zastupnici još uvijek mogu odobravati hitne mjere EU-a za borbu protiv pandemije.

Videosnimke 

       
(Trajanje videozapisa:) 

članci 

Videosnimke 

       
(Trajanje videozapisa:) 

       
(Trajanje videozapisa:) 

       
(Trajanje videozapisa:)