ES klausimai 

Šios kategorijos produktai 

Europos ombudsmeno logotipas        

ES klausimai 
 

2019 m. spalio 23 d. EP pirmininkas plenariniame posėdyje paskelbė 5 kandidatūras Europos ombudsmeno pareigoms užimti.

Brexit simbolizuojantys paveikslėliai  © AP Images / ES–EP        

ES klausimai 
 

ES patvirtino priemones, skirtas užtikrinti kuo mažesnį piliečių ir įmonių veiklos sutrikimą, jeigu JK išstotų iš ES be susitarimo.