Aktualitātes 

Featured 

Foto: 20. novembrī Eiropas Parlaments organizēs augsta līmeņa konferenci, lai atzīmētu ANO Konvencijas par Bērna tiesībām 30. gadadienu © European Union 2019 -EP.        

Pasaule 
 

20. novembrī Eiropas Parlaments organizē augsta līmeņa konferenci, lai atzīmētu Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par Bērna tiesībām 30. gadadienu.

Foto: Katru gadu praksei Eiropas Parlamentā piesakās 21 000 cilvēku, no kuriem tiek izraudzīti 900 cilvēku. Pasteidzies un piesakies!        

Vienmēr gribēji redzēt, kā notiek ikdienas darbs starptautiskā, daudzvalodīgā institūcijā? Piesakies praksei Eiropas Parlamentā un iegūsti pieredzi ES lēmumu pieņemšanas epicentrā!

Foto: Eiropas Ombuds izmeklē administratīvas kļūdas Eiropas Savienības institūciju, struktūru, biroju un aģentūru darbā.        

ES lietas 
 

Deputāti izvēlēsies vienu no pieciem kandidātiem, kuri pretendē kļūt par Eiropas ombudu uz Eiropas Parlamenta pilnvaru laiku.

Skatīt arī: 

Video: ES un Turcija: izkļūšana no strupceļa.        

Bažas par pamattiesību ievērošanu un militāro darbību Sīrijā liek pārskatīt ES un Turcijas attiecības. Kāds ir sadarbības esošais statuss? Kāda ir Parlamenta nostāja un ko ierosina deputāti?

trade banner        

Ekonomika 
 

ES ārējās tirdzniecības rādītāji apskatāmi mūsu infografikās: eksports, imports, darba vietu skaits ES un iespējas, ko radīja ES tirdzniecība ar trešajām valstīm.

Video: Kā darbojas plenārsesija?        

ES lietas 
 

Plenārsesija ir EP deputātu darba nozīmīgs un atbildīgs brīdis, bet kā un kas tieši notiek šo sarežģīto, ne vienmēr no pirmā acu skata viegli izprotamo, sēžu laikā?

Foto: Viena no svarīgākām Parlamenta darba kārtības prioritātēm ir klimata pārmaiņu problēmu novēršana -  ©AP Images/Eiropas Savienība 2018 - EP.        

Sabiedrība 
 

Aicinām iepazīties ar svarīgākiem faktiem un statistiku klimata pārmaiņu jomā ES: reģionālā ietekme, lielākie emitētāji, siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma samazināšana un citi jautājumi.

E-pasta paziņojums 

Pierakstīties informācijas saņemšanai par jūsu izvēlētiem tematiem