BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI Bieži uzdotie jautājumi Parlamenta Runaspersonas nodaļai 

 

Kā EP deputāti strādā, cik lielu algu viņi saņem un kādi ir viņu izdevumi? Atbildes uz šiem un citiem bieži uzdotajiem jautājumiem par Parlamenta darba metodēm un darbības izmaksām izklāstītas šajā iedaļā "Bieži uzdotie jautājumi".


Nākamajās iedaļās iekļauta plaša informācija par Parlamenta ikdienas darbību, kā arī par vēlēšanām, EP deputātu darbu, politisko grupu izveidi utt. Šai sadaļai atlasītos jautājumus un atbildes regulāri atjaunina, lai aptvertu tematus, kas pašreiz vai pastāvīgi interesē plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus. Katrā iedaļā ir ietvertas saites uz papildu informāciju, kas pieejama Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē.


Ja rodas papildu jautājumi, sazinieties ar EP Runaspersonas nodaļu. Ja plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem rodas jautājumi par Eiropas Parlamenta komiteju darbu, sazinieties ar preses dienestu.


Kontaktinformācija: Runaspersona un preses dienests.