Kopīgot šo lapu: 

Raksti 

Raksti 

Foto: Margrēte Vestagere.        

ECON  IMCO  ITRE  JURI 

Priekšsēdētājas izpildvietnieces amata kandidāte - Digitālajam laikmetam gatava Eiropa

Foto: Žuzeps Borels.        

AFET 

Augstā pārstāvja / Priekšsēdētājas vietnieka amata kandidāts - Spēcīgāka Eiropa pasaulē

Foto: Vera Jourova.        

AFCO  LIBE  JURI 

Priekšsēdētājas vietnieces amata kandidāte - Vērtības un pārredzamība

Atsauktās kandidatūras 

 
Atbildīgās komitejas Pieaicinātie Priekšsēdētāju konference Komiteju priekšsēdētāju konference

Raksti