Sigurtà 

Prodotti għal din il-kategorija 

Cars waiting to pass a border control        

Iż-żona tal-UE li tippermetti vjaġġar mingħajr passaport, magħrufa bħala ż-żona Schengen, hija waħda mill-aktar kisbiet tanġibbli tal-integrazzjoni Ewropea. Tgħallem dwarha fil-gwida tagħna.

Photo by European Defence Agency        

Sigurtà 
 

Filwaqt li m'hemm ebda armata tal-UE u d-difiża tibqa' kwistjoni esklużiva tal-Istati Membri, reċentement l-UE ħadet passi kbar biex issaħħaħ il-kooperazzjoni fil-qasam tad-difiża

Security patrol activity to prevent terrorism. Photo by Manu Sanchez on Unsplash        

Sigurtà 
 

Wara s-serje ta' attakki terroristiċi fl-Ewropa sa mill-2015, x'inhi l-qagħda preżenti? Min huma t-terroristi? L-UE kif tiġġieled it-terroriżmu? 2015: żieda fl-attakki terroristiċi