Europese zaken 

Producten voor deze categorie 

70 jaar geleden legde Robert Schuman zijn verklaring af waarmee de Europese landen werden verenigd. Zijn doel was te zorgen voor duurzame vrede en solidariteit tussen lidstaten en de verschrikkingen van WOII voorgoed uit te bannen. Door de huidige gezondheidscrisis moeten Europeanen opnieuw kiezen voor solidariteit en goed nabuurschap.        

Europese zaken 
 

Zeventig jaar na de Schumanverklaring, wordt Europa geconfronteerd met een crisis die Europa’s solidariteit belangrijker maakt dan ooit.

Hoe de Europese democratie werkt in tijden van pandemie        

Europese zaken 
 

Door de Covid-19 pandemie moet het Parlement fysieke vergaderingen terugschroeven, maar leden kunnen nog steeds van op afstand dringende maatregelen goedkeuren om de pandemie in te dammen.