Informačný bulletin 

 

Spravodaj plenárneho zasadnutia EP (8. - 10. júl 2020, Brusel)