Súčasný jazyk: SK - slovenčina  

Prehľad vybraných tém, ktorými sa bude zaoberať Európsky parlament počas plenárnej schôdze v dňoch 13. - 16. januára v Štrasburgu.