Často kladené otázky (FAQ) Časté otázky kladené oddeleniu hovorcu Parlamentu 

 

Ako pracujú poslanci EP, koľko zarábajú a aké majú výdavky? Odpovede na tieto a ďalšie často kladené otázky o pracovných metódach a prevádzkových nákladoch Parlamentu sú uvedené v tejto časti FAQ.


Oddiely uvedené nižšie obsahujú širokú škálu informácií o každodennom fungovaní Parlamentu, ako aj o voľbách, práci poslancov EP, vytváraní politických skupín a mnohé ďalšie informácie. Výber otázok a odpovedí sa pravidelne aktualizuje, aby obsahoval témy, ktoré aktuálne a dlhodobo zaujímajú médiá. Každý oddiel obsahuje odkazy na ďalšie informácie dostupné na webovom sídle Európskeho parlamentu.


Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na oddelenie hovorcu EP. V prípade otázok médií týkajúcich sa práce výborov Európskeho parlamentu sa obráťte na tlačové oddelenie.


Kontaktné údaje hovorcu a tlačového oddelenia.