Hospodárstvo 

Produkty pre túto kategóriu 

Európske dodávky energie by mali byť bezpečné, rôznorodé a zároveň ekologické. Parlament chce kvôli tomu aktualizovať finančné usmernenia týkajúce sa transeurópskych energetických sietí tak, aby sa ľahšie dosahovali klimatické ciele EÚ, napĺňala sa zelená dohoda a žiadny región nezostal mimo.        

Hospodárstvo 
 

Poslanci hlasovali o financovaní kľúčových energetických projektov a zlepšovaní uskladňovania energie. Ide o súčasť krokov na dosiahnutie klimatických ambícií EÚ.

Európsky parlament požaduje ambiciózny rozpočet EÚ, ktorý bude financovať obnovu a pomôže vybudovať zelenú Európu bez zaťaženia daňovníkov alebo budúcich generácií. No ako to dosiahnuť? Ďalšími kanálmi príjmov nazvanými „vlastné zdroje“.        

Hospodárstvo 
 

Európsky parlament požaduje nové toky príjmov do rozpočtu EÚ, aby bylo možné financovať oživenie hospodárstva po koronakríze a investovať do budúcnosti Európy.

elektrické autá na nabíjačkách        

Hospodárstvo 
 

Ako presne definovať udržateľnosť a ako ju premietnuť do nášho hospodárstva? Jedna z ciest vedie cez podporu ekologických investícií a EÚ pre to pripravuje nové pravidlá.

infografika: dokumenty        

Hospodárstvo 
 

Odkiaľ má EÚ peniaze a na čo ich míňa? Prečítajte si, ako sa zostavuje dlhodobý európsky rozpočet.