Hospodárstvo 

Produkty pre túto kategóriu 

Pohľad zhora na prístav a loď naložené farebnými kontajnermi.        

Hospodárstvo 
 

Prečítajte si, aké opatrenia prijíma EÚ a Európsky parlament, aby sme z nej mali čo najväčší úžitok a udržali na uzde jej negatívne dopady.

solárne panely, na ktorých sa odráža slnko        

Hospodárstvo 
 

Boj proti klimatickým zmenám je jednou z priorít Európskej únie aj Európskeho parlamentu. Poslanci chcú zvýšiť energetickú účinnosť aj využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

pohľad zhora na masu ľudí        

Hospodárstvo 
 

Príležitosti pre malé stredné podniky, export, nové pracovné miesta. Aké sú hlavné výhody, ktoré so sebou prináša globalizácia.