Spoločnosť 

Produkty pre túto kategóriu 

tabuľa so zrušenými letmi        

Spoločnosť 
 

Zrušili vám kvôli koronavírusu let? Neželáte si už cestovať, alebo vám to zakázal zamestnávateľ? Prečítajte si, aké máte počas tejto mimoriadnej situácie práva ako cestujúci.

_        

Spoločnosť 
 

EÚ zmenila svoje pravidlá ohľadne ekologického poľnohospodárstva a biopotravín, ktoré by mali ešte viac zvýšiť ich kvalitu. Prinášame krátky prehľad faktov a požiadaviek na bio výrobu.