Spoločnosť 

Produkty pre túto kategóriu 

Les s listnatými stromami na fialovými kvetmi v tráve. Cez kmene stromov vidiet slnko        

Mnohým rastlinným a živočíšnym druhom čoraz viac hrozí vyhynutie. Môžu za to predovšetkým ľudia. Prečítajte si, prečo je biodiverzita taká dôležitá a ako ju môžeme zachovať.

biele znaky na hnedej usušenej hline        

Spoločnosť 
 

Pracujúce ženy zarábajú v EÚ v priemere o 16% menej na hodinu ako muži. Prečo tomu tak je a ako sa tento rozdiel vypočítava?