Vanliga frågor som ställs till talespersonens enhet vid Europaparlamentet 

 

Hur arbetar Europaparlamentets ledamöter? Hur mycket tjänar de? Vilka utgifter har de? Svaren på dessa och andra vanliga frågor om Europaparlamentets arbetsmetoder och löpande utgifter hittar du i detta avsnitt om vanliga frågor.

Avsnitten nedan innehåller ett stort urval information om såväl parlamentets dagliga verksamhet som valen, parlamentsledamöternas arbete, inrättandet av politiska grupper och mycket mera. Urvalet av frågor och svar uppdateras regelbundet för att innehålla sådant som är av aktuellt och ständigt intresse för medierna. Varje avsnitt innehåller länkar till ytterligare information på Europaparlamentets webbplats.

Kontakta talespersonens enhet vid Europaparlamentet om du har ytterligare frågor. Om du har mediefrågor om arbetet i Europaparlamentets utskott kontaktar du presstjänsten.

Kontaktuppgifter för talespersonens enhet och presstjänsten.