Vanliga frågor som ställs till talespersontjänsten vid Europaparlamentet 

 

Hur arbetar Europaparlamentets ledamöter? Vilken roll spelar parlamentet i förhållande till EU:s budget? Hur kan parlamentets ledamöter bilda politiska grupper? Svaren på dessa och andra vanliga frågor om Europaparlamentets hittar du i detta avsnitt om vanliga frågor.

Avsnitten nedan innehåller en stor mängd information om parlamentets dagliga verksamhet, EU-valet, parlamentsledamöternas arbete och mycket mera. Frågorna uppdateras regelbundet för att innehålla svar på aktuella frågor. Varje avsnitt innehåller länkar till ytterligare information på Europaparlamentets webbplats.

Kontakta talespersontjänsten vid Europaparlamentet om du har ytterligare frågor.

Om du har frågor om arbetet i Europaparlamentets utskott kontaktar du presstjänsten.

Kontaktuppgifter för båda dessa avdelningar.