Ekonomi 

Artiklar i denna kategori 

QUIZZ_general        

EU-budgeten handlar om att arbeta tillsammans för att förbättra européernas vardag. Men hur mycket känner du till om den? Testa vår frågesport och ta reda på hur mycket du vet.

Arbetare jobbar i en stor fabrik.        

Ekonomi 
 

EU förbereder massiva investeringar för att hjälpa människor och företag när Europa tacklar den djupa ekonomiska nedgången till följd av Covid19-utbrottet.

Europaparlamentet vill ha en ambitiös EU-budget som finansierar återhämtningen och bidrar till att bygga ett grönt Europa, utan att belasta skattebetalare eller framtida generationer. Men hur? Med extra inkomstkällor, så kallade "egna medel".        

För att finansiera återhämtningen efter covid-19 och för att investera i Europas framtid så efterlyser parlamentet nya inkomstkällor till EU:s budget. Ta reda på mer i vår video.

cover picture for infographic on the European Parliament's position in the EU long-term budget negotiations showing what priorities require new funds        

Ekonomi 
 

Parlamentsledamöter vill se en stark EU-budget för 2021-2027 som klarar av utmaningarna som Europa står inför och lever upp till medborgarnas förväntningar.