EU-frågor 

Artiklar i denna kategori 

EU:s långsiktiga budget ger en prognos över hur mycket som kommer att kunna investeras i program som stärker Europas framtid.        

EU-frågor 
 

Den fleråriga finansieringsramen är en plan för hur mycket som kan investeras inom olika politikområden för att stärka Europa för framtiden. Se mer i vår video.