Samhälle 

Artiklar i denna kategori 

Informationstavla om flygningar ©Synthex/Adobe Stock        

Är flyget inställt på grund av Covid-19? Eller vill du inte resa, eller får du inte resa? Ta reda på dina rättigheter som passagerare inom EU under dessa speciella tider.

Allteftersom artificiell intelligens blir en större del av våra vardagliga liv, blir det allt viktigare att upprätta bestämmelser som reglerar användningen av denna teknik.        

Samhälle 
 

Artificiell intelligens (AI) påverkar våra liv i allt högre utsträckning. Läs mer om dess möjligheter och vilka risker som finns för säkerhet, demokratin, företagen och jobben.

cover picture for Covid19 timeline of EU actions        

Samhälle 
 

EU vidtar flera åtgärder för att hantera coronapandemin och dess inverkan. Kolla in vår tidslinje för en tydlig bild av vad EU gjort.

Cover artificial intelligence        

Samhälle 
 

Ta reda på hur ledamöterna vill utforma EU:s lagstiftning om artificiell intelligens (AI) – för att främja innovation och samtidigt garantera säkerhet och mänskliga rättigheter.

Foto på Daphne Caruana Galizia, maltesisk journalist som mördades 2017        

Samhälle 
 

Europaparlamentet instiftar ett journalistpris för att hedra Daphne Caruana Galizia, en maltesisk grävande journalist som mördades 2017.

Young people are working in a coworking space. Photo by CoWomen on Unsplash        

Samhälle 
 

Ungdomsarbetslöshet fortsätter vara en prioriterad utmaning för Europa. Ta reda på vad EU gör för att hjälpa till att tackla det.

En ung kvinna mäter ett fönster i en verkstad. ©JackF/AdobeStock        

Samhälle 
 

Ungdomsarbetslöshet fortsätter att vara ett av de främsta orosmomenten efter coronakrisen. Läs mer om vilka åtgärder EU vidtar för att hjälpa unga att få jobb.