Samhälle 

Artiklar i denna kategori 

cover picture for Covid19 timeline of EU actions        

Samhälle 
 

EU vidtar flera åtgärder för att hantera coronapandemin och dess inverkan. Kolla in vår tidslinje för en tydlig bild av vad EU gjort.

Informationstavla om flygningar ©Synthex/Adobe Stock        

Samhälle 
 

Är flyget inställt på grund av Covid-19? Eller vill du inte resa, eller får du inte resa? Ta reda på dina rättigheter som passagerare inom EU under dessa speciella tider.

Artister, musiker och människor inom kreativa yrken underhåller oss under nedstängningen. Parlamentsledamöterna kräver att EU ska skapa specifika stödprogram för att hjälpa dem och på så sätt hålla den kulturella sektorn flytande under krisen.        

Samhälle 
 

Kultursektorn har drabbats hårt av de nedstängningar och begränsningar för folksamlingar som införts runt om i EU för att försöka stoppa spridningen av coronaviruset.

Europeiska unionen fortsätter att spela en central roll i de insatser som görs under coronaviruspandemin. Den kortsiktiga prioriteringen är att dämpa smittspridningen och stödja medlemsstater. Det långsiktiga målet är att lindra de sociala och ekonomiska effekterna av krisen. Här är 10 åtgärder som EU har vidtagit, tillsammans med parlamentet, för att bekämpa covid-19.        

Samhälle 
 

Ta reda på vad EU-institutionerna gör för att mildra effekterna av coronavirusets utbrott, för att skydda medborgarna och ekonomin  och för att främja solidaritet.