Världen 

Artiklar i denna kategori 

Video om relationen mellan EU och Turkiet        

Tvivel över respekten för grundläggande rättigheter samt det militära ingripandet i Syrien har inneburit att relationerna mellan EU och Turkiet omvärderas. Hur ser samarbetet ut idag?

Poster för konferensen © European Union 2019 -EP        

Världen 
 

Europaparlamentet arrangerar en högnivåkonferens den 20 november för att uppmärksamma att FN:s barnkonvention fyller 30 år.

Barn i flyktingläger © UNHCR/Andrew McConnell        

Världen 
 

Det stora antalet migranter och asylsökande som kommit till Europa under de senaste åren har visat behovet av en rättvisare och mer effektiv europeisk asylpolitik. Se mer i vår nyhetsgrafik.

USA:s och EU:s flagga ©AP images/European Union-EP        

EU och USA väntas påbörja förhandlingar i ett försök att lösa deras meningsskiljaktigheter. Fortsätt att läsa om vad saken gäller och vilken viktig roll Europaparlamentet har.