FN:s barnkonvention firar 30 år 

 
 

Dela den här sidan: 

Europaparlamentet arrangerar en högnivåkonferens den 20 november för att uppmärksamma att FN:s barnkonvention fyller 30 år.

FN:s barnkonvention fyller 30 år  

Konferensen fokuserar på de framsteg som gjorts under de 30 åren och reflekterar över de utmaningar som yngre generationer står inför i en global och digitaliserad värld.

H.M. Drottningen av Belgien är hedersordförande för UNICEF Belgien och närvarar tillsammans med Europaparlamentets talman David Sassoli.

Konferensen uppmärksammar också att det är 60 års-jubileum för FN:s generalförsamlings förklaring om barns rättigheter.

Vid högnivåkonferensen kommer deltagarna att diskutera barns rätt att leva och frodas och barns rätt att drömma.

Europaparlamentet strävar efter att skydda och främja barns rättigheter, inte bara i Europa, utan över hela världen.

Konventionen om barns rättigheter ska säkerställa att barnens rättigheter bättre skyddas världen över. Den har inspirerat EU och dess medlemsländer att ändra lagar, politik och verksamhet för att bättre skydda och främja barns rättigheter oavsett nationalitet och uppehållsstatus.