Pressrum 

Filter 

ENVI 
 

To protect animal welfare, consumers and public health, the Environment and Public Health Committee called for EU Action Plan to address illegal trade in companion animals.

Plenarsammanträde 
LIBE 
 

The EU’s discussions with Poland and Hungary have not yet led these countries to realign with the EU’s founding values, Parliament warned on Thursday.

Plenarsammanträde 
DROI 
 

On Thursday, the European Parliament adopted two resolutions taking stock of the human rights and rule of law situation in Nigeria and Burundi.

       
 

Pressackreditering 

Journalister, fotografer och audiovisuella medier måste ansöka om pressackreditering och/eller ett särskilt upptagningstillstånd för att få arbeta inom Europaparlamentet.

Vanliga frågor 

Hur arbetar parlamentets ledamöter, vad får de betalt och vilka utgifter har de? Svaren på dessa och andra vanliga frågor om parlamentets arbete och löpande kostnader finns bland våra Vanliga frågor.

Kontakta oss 

Europaparlamentets presstjänst består av en grupp pressekreterare som arbetar med att bistå journalister och informera dem om vad som händer och beslutas i utskotten och vid plenarsammanträdena.