7η Κοινοβουλευτική περίοδος
Διάσκεψη των προέδρων επιτροπών
Επιτροπές
6η Κοινοβουλευτική περίοδος
Διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών (6η κοινοβ. περίοδος)
Επιτροπές (6η κοινοβ. περίοδος)
Διάφορα
Αναζήτηση εγγράφων
Παρελθούσες προσωρινές επιτροπές
Παρελθούσες προσωρινές επιτροπές
Αρχείο δραστηριοτήτων

Έγγραφα της ολομέλειαςΈγγραφα της ολομέλειας
Η ολομέλεια μαγνητοσκοπημένηΗ ολομέλεια μαγνητοσκοπημένη
Ο ΠρόεδροςΟ Πρόεδρος
Ο Γενικός ΓραμματέαςΟ Γενικός Γραμματέας
Προσεχώς στις επιτροπέςΠροσεχώς στις επιτροπές
Think TankThink Tank

Επιτροπές 

Παρελθούσες προσωρινές επιτροπές

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί ανά πάσα στιγμή να συστήσει εξεταστικές επιτροπές για τη διερεύνηση καταγγελιών για παραβάσεις ή κακή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Οι αρμοδιότητες των επιτροπών αυτών βασίζονται στις διατάξεις που διέπουν την άσκηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων, όπως ορίζεται στο Παράρτημα VIII του Κανονισμού.

Παρακάτω θα βρείτε συνδέσμους προς τις ιστοσελίδες όλων των παλαιότερων εξεταστικών επιτροπών που συνέστησε το Κοινοβούλιο.