Seitsmes ametiaeg
Komisjonide esimeeste konverents
Komisjonid
Kuues ametiaeg
Komisjonide esimeeste konverents (6. ametiaeg)
Komisjonid (6. ametiaeg)
Mitmesugust
Dokumendiotsing
Endised ajutised komisjonid
Endised uurimiskomisjonid
Sündmuste arhiiv

IstungidokumendidIstungidokumendid
Täiskogu arutelude videodTäiskogu arutelude videod
PresidentPresident
PeasekretärPeasekretär
Komisjonide edasine tegevusKomisjonide edasine tegevus
Think TankThink Tank

Komisjonid 

Endised uurimiskomisjonid

Euroopa Parlament võib igal ajal moodustada uurimiskomisjone ühenduse õiguse väidetavate rikkumiste või ühenduse õiguse ebapiisava kohaldamise uurimiseks. Nende komisjonide pädevus tuleneb kodukorra VIII lisas sätestatud Euroopa Parlamendi uurimisõiguse rakendamist käsitlevatest sätetest.

Allpool on viidad kõikide endiste parlamendis moodustatud uurimiskomisjonide veebilehtedele.