7. valgperiode
Delegations- formandskonferencen
Delegationer
6. valgperiode
Delegationsformandskonferencen (6. valgper.)
Delegationer Europa (6. valgper.)
Delegationer uden for Europa (6. valgper.)
Diverse
Dokumentsøgning
Tidligere delegationer
EU-Kroatien

PlenarmødedokumenterPlenarmødedokumenter
Video: PlenardebatterVideo: Plenardebatter
FormandFormand
GeneralsekretærenGeneralsekretæren
Nyt i udvalgeneNyt i udvalgene
Think TankThink Tank

D-BY

Hviderusland

Hviderusland

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Mødedokumenter
Præsentation og beføjelser

Europa-Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Belarus blev nedsat i 1994, men har for tiden ingen officielle forbindelser med hverken parlamentet eller regeringen for styret i Belarus på grund af dettes manglende evne til at organisere frie og retfærdige valg, indføre retsstatsprincipper og overholde Belarus' befolknings menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.
 
Delegationen opretholder imidlertid en aktiv og tæt dialog med repræsentanter for den demokratiske opposition, uafhængige ikke-statslige organisationer og civilsamfundet i Belarus.
 
Delegationen har ikke været i stand til at rejse til Belarus i de seneste år pga. de belarussiske myndigheders gentagne afslag på ansøgninger om indrejsevisum, men den mødes imidlertid regelmæssigt i Bruxelles og Strasbourg for at drøfte udviklingen i EU's politik over for Belarus, vurdere den politiske og økonomiske situation i Belarus samt for at komme med anbefalinger til Rådet og Kommissionen med hensyn til mulige yderligere tiltag, der kan føre til en forbedring af situationen for demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincipperne i Belarus og til, at dette vigtige naboland knyttes tættere til EU.