7. valgperiode
Delegations- formandskonferencen
Delegationer
6. valgperiode
Delegationsformandskonferencen (6. valgper.)
Delegationer Europa (6. valgper.)
Delegationer uden for Europa (6. valgper.)
Diverse
Dokumentsøgning
Tidligere delegationer
EU-Kroatien

PlenarmødedokumenterPlenarmødedokumenter
Video: PlenardebatterVideo: Plenardebatter
FormandFormand
GeneralsekretærenGeneralsekretæren
Nyt i udvalgeneNyt i udvalgene
Think TankThink Tank

D-CA

Canada

Canada

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Mødedokumenter
Præsentation og beføjelser

Delegationen for Forbindelserne med Canada er en af de ældste delegationer, som Europa-Parlamentet har oprettet (det første møde fandt sted i marts 1975).
 
De årlige interparlamentariske møder mellem Europa-Parlamentet og Canada har generelt understreget de fremragende forbindelser, der hersker mellem de to parter.
 
De seneste drøftelser har generelt koncentreret sig om rammerne for den traktat, der er under forhandling mellem de to partnere - den omfattende økonomiske handelsaftale (CETA) og rammeaftalen – samt andre emner såsom energisikkerhed, visum- og indvandringspolitik, eller hvordan den økonomiske og finansielle krise kan imødegås.
 
Drøftelserne under det 34. interparlamentariske møde (12.-13. september 2011) fokuserede på situationen i de bilaterale forhandlinger om den omfattende økonomiske handelsaftale og rammeaftalen, indvandringspolitik, energiforsyning samt på udenrigspolitik og sikkerhed.