7. valgperiode
Delegations- formandskonferencen
Delegationer
6. valgperiode
Delegationsformandskonferencen (6. valgper.)
Delegationer Europa (6. valgper.)
Delegationer uden for Europa (6. valgper.)
Diverse
Dokumentsøgning
Tidligere delegationer
EU-Kroatien

PlenarmødedokumenterPlenarmødedokumenter
Video: PlenardebatterVideo: Plenardebatter
FormandFormand
GeneralsekretærenGeneralsekretæren
Nyt i udvalgeneNyt i udvalgene
Think TankThink Tank

D-IL

Israel

Israel

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Mødedokumenter
Præsentation og beføjelser

Delegationen for Forbindelserne med Israel blev oprettet efter det direkte valg til Europa-Parlamentet i 1979 og er en af Parlamentets ældste delegationer.
Delegationen holder regelmæssige arbejdsmøder og høringer med henblik på at forberede møderne med delegationens israelske modpart, som afholdes i Israel eller i Strasbourg eller Bruxelles. Det 33. møde mellem de to delegationer fandt sted i Bruxelles i september 2008.
På baggrund af aktiviteterne i regionen afholder delegationen også fælles møder med de kompetente parlamentsudvalg (AFET, DROI og DEVE) og med andre kompetente delegationer for regionen, såsom Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd eller Delegationen for Forbindelserne med Machreklandene.
På baggrund af valget i juni 2009 blev den nye Delegation for Forbindelserne med Israel nedsat i september (for valgperioden 2009-2014). Den har 22 medlemmer, og formanden for delegationen er Bastiaan Belder (EFD, NL).