7. valgperiode
Delegations- formandskonferencen
Delegationer
6. valgperiode
Delegationsformandskonferencen (6. valgper.)
Delegationer Europa (6. valgper.)
Delegationer uden for Europa (6. valgper.)
Diverse
Dokumentsøgning
Tidligere delegationer
EU-Kroatien

PlenarmødedokumenterPlenarmødedokumenter
Video: PlenardebatterVideo: Plenardebatter
FormandFormand
GeneralsekretærenGeneralsekretæren
Nyt i udvalgeneNyt i udvalgene
Think TankThink Tank

D-IR

Iran

Iran

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Mødedokumenter
Præsentation og beføjelser

Europa-Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Iran blev nedsat efter valget til Europa-Parlamentet i 2004 for at etablere en direkte kommunikationskanal mellem Parlamentet og Den Islamiske Republik Irans parlament, Majlis.
 
Selv om dette initiativ i første omgang hovedsagelig udgik fra Europa-Parlamentet, var reaktionen fra iransk side positiv. Efter et første besøg af en delegation fra Majlis i Bruxelles i oktober 2006, rejste Europa-Parlamentets delegation til Teheran i december 2007, hvor det andet interparlamentariske møde mellem EP og Iran fandt sted. Det seneste interparlamentariske møde blev afholdt i Bruxelles i december 2008.
 
EP/Iran-møderne har fungeret som et forum for åbne drøftelser mellem parlamentsmedlemmer om emner som ikke-spredning af kernevåben, terrorbekæmpelse og narkotikahandel, klimaforandringer samt handels- og investeringsforbindelser. På dagsordenen har desuden været dialog om menneskerettigheder, navnlig dødsstraf, kvinders rettigheder, børns retsstilling, etniske og religiøse mindretals situation, presse- og meningsfrihed. De interparlamentariske møder har også givet mulighed for at knytte nære kontakter til regering og civilsamfund.
 
Selv om der på det seneste ikke var været nogen interparlamentariske møder på grund af det ugunstige politiske klima, mødes EP's delegation stadig regelmæssigt for at drøfte diverse aspekter af forbindelserne mellem EU og Iran og den interne situation i Iran.