7. valgperiode
Delegations- formandskonferencen
Delegationer
6. valgperiode
Delegationsformandskonferencen (6. valgper.)
Delegationer Europa (6. valgper.)
Delegationer uden for Europa (6. valgper.)
Diverse
Dokumentsøgning
Tidligere delegationer
EU-Kroatien

PlenarmødedokumenterPlenarmødedokumenter
Video: PlenardebatterVideo: Plenardebatter
FormandFormand
GeneralsekretærenGeneralsekretæren
Nyt i udvalgeneNyt i udvalgene
Think TankThink Tank

D-MD

Moldova

Moldova

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Mødedokumenter
Præsentation og beføjelser

Forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Republikken Moldovas parlament finder sted inden for rammerne af den partnerskabs- og samarbejdsaftale, der trådte i kraft den 1. juli 1998. Denne aftale skal udgøre en stærk ramme for udviklingen af det bilaterale samarbejde.
 
Partnerskabs- og samarbejdsaftalen åbner også mulighed for interparlamentarisk samarbejde. Det er det Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Moldovas opgave at behandle alle aspekter af forbindelserne mellem EU og Republikken Moldova. Det er et åbent forum for drøftelser om emner af fælles interesse. Det blev nedsat i 1998 og mødes to gange årligt, en gang på et af Europa-Parlamentets arbejdssteder og en gang i Chisinau. Det består af lige mange medlemmer af Europa-Parlamentet og det moldoviske parlament.
 
Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg udtrykker sine synspunkter i form af henstillinger, der stiles til samarbejdsrådet, Kommissionen og de moldoviske myndigheder.