7. valgperiode
Delegations- formandskonferencen
Delegationer
6. valgperiode
Delegationsformandskonferencen (6. valgper.)
Delegationer Europa (6. valgper.)
Delegationer uden for Europa (6. valgper.)
Diverse
Dokumentsøgning
Tidligere delegationer
EU-Kroatien

PlenarmødedokumenterPlenarmødedokumenter
Video: PlenardebatterVideo: Plenardebatter
FormandFormand
GeneralsekretærenGeneralsekretæren
Nyt i udvalgeneNyt i udvalgene
Think TankThink Tank

D-MK

EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Nordmakedonien

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Mødedokumenter
Præsentation og beføjelser

Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien blev nedsat i 2004 og er sammensat af lige mange medlemmer af henholdsvis Europa-Parlamentet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens parlament.
Udvalget mødes to gange årligt.
 
Det Blandede Parlamentariske Udvalgs opgave er at tage sig af alle aspekter af forbindelserne mellem EU og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og navnlig af gennemførelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen.
 
Udvalget kan komme med henstillinger til Europa-Parlamentet, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens parlament og regering samt til Rådet og Kommissionen.