7. valgperiode
Delegations- formandskonferencen
Delegationer
6. valgperiode
Delegationsformandskonferencen (6. valgper.)
Delegationer Europa (6. valgper.)
Delegationer uden for Europa (6. valgper.)
Diverse
Dokumentsøgning
Tidligere delegationer
EU-Kroatien

PlenarmødedokumenterPlenarmødedokumenter
Video: PlenardebatterVideo: Plenardebatter
FormandFormand
GeneralsekretærenGeneralsekretæren
Nyt i udvalgeneNyt i udvalgene
Think TankThink Tank

D-RU

Rusland

Rusland

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Mødedokumenter
Præsentation og beføjelser

Europa-Parlamentets Delegation til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland blev nedsat den 1. december 1997 på grundlag af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Rusland og har siden tjent som et fast udgangspunkt for udvikling af politisk og økonomisk samarbejde samt fortsat dialog mellem de to parlamentariske institutioner.
 
Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland er sammensat af lige mange medlemmer af henholdsvis Europa-Parlamentet og de to kamre i Den Russiske Føderations nationalforsamling, Statsdumaen og Føderationsrådet. Udvalget mødes to gange årligt på et af Europa-Parlamentets arbejdssteder og afholder ligeledes almindelige arbejdsgruppemøder forskellige steder i Den Russiske Føderation.
 
Udvalget følger og drøfter opfyldelsen af målene i partnerskabs- og samarbejdsaftalen. Det fungerer også som et forum for dialog og drøftelser mellem parterne om emner af fælles interesse inden for rammerne af sit parlamentariske mandat samt med Ruslands politiske ledere, medlemmer af forbundsforsamlingen, regeringen og repræsentanter for civilsamfundet.