7. valgperiode
Delegations- formandskonferencen
Delegationer
6. valgperiode
Delegationsformandskonferencen (6. valgper.)
Delegationer Europa (6. valgper.)
Delegationer uden for Europa (6. valgper.)
Diverse
Dokumentsøgning
Tidligere delegationer
EU-Kroatien

PlenarmødedokumenterPlenarmødedokumenter
Video: PlenardebatterVideo: Plenardebatter
FormandFormand
GeneralsekretærenGeneralsekretæren
Nyt i udvalgeneNyt i udvalgene
Think TankThink Tank

DEEA

Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg

Schweiz Norge Island Liechtenstein

Archived on 1 July 2014 - these pages are not updated

Mødedokumenter
Præsentation og beføjelser

Europa-Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Schweiz blev nedsat i 1981, Delegationen for Forbindelserne med Island i 1987 og Delegationen for Forbindelserne med Norge i 1982. De interparlamentariske delegationer mødes en gang årligt.
 
Delegationen for Forbindelserne med Schweiz, Island og Norge og Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg (SINEEA-delegationen) er desuden ansvarlig for Europa-Parlamentets forbindelser med Nordisk Råd, parlamentarikerkonferencen i det arktiske område og den parlamentariske Østersøkonference og har permanent sæde i disse forsamlinger.
 
Delegationen er endvidere ansvarlig for forbindelserne med Vestnordisk Råd (Færøerne, Grønland og Island).
 
Det Blandede Parlamentariske EØS-Udvalg blev nedsat i januar 1994 med det formål at bidrage til bedre forståelse mellem EU og EFTA-staterne og sikre demokratisk kontrol med de områder, der er omfattet af EØS-aftalen. Udvalget tilkendegiver sine synspunkter i beslutninger, der stiles til EØS' institutioner, Europa-Parlamentet samt til parlamenterne i Island, Norge og Liechtenstein.
 
Det Blandede Parlamentariske EØS-Udvalg er sammensat af et ligeligt antal medlemmer fra henholdsvis Europa-Parlamentet og parlamenterne i Island, Norge og Liechtenstein. Det mødes to gange årligt.